Profil advokátní kanceláře

 

JUDr. Rudolf Hrubý je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 07804.
JUDr. Rudolf Hrubý absolvoval Právnickou Fakultu Univerzity Karlovy v r. 1984. V roce 1992 složil zkoušky komerčního právníka.
Od roku 1994 poskytuje právní služby jako advokát fyzickým i právnickým osobám a obcím. Zaměřuje se zejména na korporátní, obchodní a rodinné právo a právo pozemkové. Zabývá se též insolvenční problematikou.Od roku 1994 přednáší právo na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, Ekonomické fakultě.
Právní služby poskytuje též v anglickém a ruském jazyce.

Mgr. Ing. Jan Procházka (koncipient) vystudoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, obor Právo a právní věda a Zemědělskou fakultu Jihočeské  univerzity v Českých Budějovicích,  obor Všeobecné zemědělství.
Krátce pracoval na Pozemkovém fondu ČR. V roce 2000 byl přijat do služebního poměru u Policie ČR.
Kromě všeobecné právní problematiky, se zaměřuje zejména na trestní, přestupkové a správní právo. Zabývá se rovněž problematikou zemědělského pachtu, myslivosti, práva životního prostředí.
Má základy anglického a ruského jazyka.

JUDr. Martin Slobodník (koncipient) vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Právo a právní věda.
Absolvoval roční studijní pobyt na University of Antwerp, Faculty of Law, The International and European Legal Studies Programme, který byl složen též z předmětů postgraduálního studia.
Během studií v zahraničí absolvoval roční pracovní stáž v Evropském parlamentu pod vedením JUDr. Pospíšila.
Kromě koncipientské praxe pracuje jako odborný asistent na Katedře práva Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
V roce 2017 získal titul JUDr.
Právní služby poskytuje též v anglickém a německém jazyce.

Věra Hrubá pracuje v advokátní kanceláři od roku 1994 jako asistentka. Hlavní náplní její práce je vyřizování administrativních záležitostí kanceláře, sjednávání schůzek s klienty, zpracování podkladů pro účetnictví. Další náplní její práce je příprava podkladů pro převody nemovitých věcí a s tím souvisejících úkonů včetně přípravy daňového přiznání. S touto agendou má již dlouholeté zkušenosti. 

Otevírací doba

Pondělí 9.00 - 17.00 hod.
Úterý 9.00 - 17.00 hod.
Středa 9.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek 9.00 - 17.00 hod.
Pátek 9.00 - 15.00 hod.

Podle zák.č.634/1992 Sb.- Zákon na ochranu spotřebitele, upozorňujeme klienty, že pro mimosoudní řešení případných sporů mezi advokátem a spotřebitelem (klientem) je, podle ust.§ 20 písm.e) shora cit.zákona, příslušná Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, Praha 1. Podrobnosti na http:/www.cak.cz

© 2014 JUDr. Rudolf Hrubý, template & programming by ALPOD.net, powered by Joomla! & Afterburner