OBČANSKÉ PRÁVO

  • převody nemovitostí
  • věcná práva k cizím věcem
  • spory ze závazkových vztahů a to i s mezinárodním prvkem
  • bytové právo
  • sepisování a posuzování smluv podle občanského zákoníku
  • dědické právo
  • náhrada škody
  • ochrana spotřebitele

© 2014 JUDr. Rudolf Hrubý, template & programming by ALPOD.net, powered by Joomla! & Afterburner